ora exactă în Europa

Letonia

Ora exacta in Letonia, Riga (UTC+2):

Letonia este o republică parlamentară cu un șef de guvern (primul ministru), care selectează membrii consiliului de miniștri și un șef de stat (președintele), care are îndatoriri în mare parte ceremoniale și îl nominalizează pe primul ministru. Guvernul rămâne supus aprobării Parlamentului pe toată durata mandatului. Țara este împărțită în 110 municipalități și 9 orașe. Acestea au propriile consilii locale și administrații municipale.